fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Grønt nivå i barnehagen fra og med onsdag 19.01.22

image

Grønt nivå i barnehagen fra og med onsdag 19.01.22

  • 18-01-2022

Trafikklysmodellen grønt nivå:

1. Ingen syke skal møte i barnehagen
2. God hygiene og normalt renhold
3. Kontaktreduserende tiltak.
Unngå fysisk kontakt mellom ansatte. Unngå håndhilsning og klemming.
Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon når det er i barnehagen, skal foresatte
varsles slik at barnet hentes hjem. Syke barn må vente på et eget rom sammen med en 
ansatt, eller ute der det ikke er andre barn.
God ventilasjon og lufting anbefales.
Hentet fra Udirs.Veileder om smittevern for barnehager. 
Vi oppfordrer til maks. 2 foreldre i garderoben samtidig, og ber om en rask og effektiv henting/levering.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder