fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vedrørende informasjon om barn som er nærkontakt.

image

Vedrørende informasjon om barn som er nærkontakt.

  • 10-02-2022

Det er for tiden mye smitte blant barn og unge i regionen. Smittevern har besluttet at det ikke lenger er nødvendig å sende ut melding
til foreldre om at det er smitte på avdelingen. Foreldre bes fortsatt gi beskjed om smitte og fravær til barnehagen.
Alle må gå ut i fra at det er smitte på avdelingene, teste seg hvis symptomer og isolere seg ved smitte.
Merk at isolasjonstiden ved koronasmitte er 4 dager. Smittede med symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer
før isolasjonen kan avsluttes.
Hurtigtester kan hentes her: Informasjon om koronavirus | Stavanger kommune
Tester barnet positivt på hurtigtest, registrer prøvesvaret her: Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Stavanger kommune | ReMin
Det er stor smitte også blant de ansatte for tiden. Vi har satt inn det vi har av ekstra bemanning og på topp stillinger, og vi gjør vårt
ytterste for å kunne klare å holde åpent.  Takk for god hjelp og forståelse så langt.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder