fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lavere pris i barnehage

image

Lavere pris i barnehage

  • 13-05-2024

Fra august 2024 er maksprisen for en barnehageplass 2000kr. Noen husholdninger har rett til lavere pris.
For mer informasjon se kommunens nettsider: Pris og betaling for barnehageplass | Stavanger kommune
Du kan søke om lavere pris for 2024/2025 fra 01.juni 2024.
De som ikke har hatt lavere pris tidligere søker som vanlig i Vigilo. Se mer informasjon på kommunens nettsider:
Pris og betaling for barnehageplass | Stavanger kommune


Dersom du har hatt lavere pris i 2023/2024 og har barnehageplass fra høsten, trenger du ikke registrere
søknaden selv. Kommunen vil gjøre en automatisk vurdering av om du fortsatt har rett på lavere pris. Du må melde
fra om det har skjedd endringer i husholdningen som har betydning for retten til redusert betaling. Med
husholdning menes her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år
som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har
felles barn. Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan omgjøre et eventuelt vedtak dersom uriktige opplysninger om
husholdning og inntekt er lagt til grunn for behandlingen av søknaden.
Vennligst meld fra til kommunen innen 19.mai 2024 via:  barnehage.sfo@stavanger.kommune.no
Informasjonen skal ikke sendes til barnehagen. Du skal ikke opplyse om spesifikke endringer. Ved endringer som har
betydning for retten til redusert betaling vil du ikke bli vurdert automatisk, og må legge inn søknad om redusert betaling
etter 01.juni 2024 via Vigilo.
Dette til informasjon.